banner

AKTUALNE WYTYCZNE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

WAŻNE! Po powrocie do Polski z zagranicy nie ma obowiązku kwarantanny.

 

 

TURCJA


Wjazd na terytorium Turcji jest możliwy bez żadnych ograniczeń (nie ma konieczności okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na Covid-19).

Aktualne informacje na temat przepisów wjazdowych, ambasady i formalności covidowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/turcja/informacje-dla-podrozujacych

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy podróżują do Turcji turystycznie na okres do 90 dni, nie muszą mieć wiz.

Granicę można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. 

  • Dokument paszportowy musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport oraz paszport tymczasowy powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.
  • Dowód osobisty – brak określonego przepisami minimalnego okresu ważności dokumentu. Jego ważność powinna obejmować cały planowany okres pobytu. W przypadku upływu okresu ważności dowodu osobistego w trakcie pobytu w Turcji, konieczne będzie wyrobienie paszportu tymczasowego aby przekroczyć granicę.

EGIPT


Wjazd na terytorium Egiptu jest możliwy bez żadnych ograniczeń (nie ma konieczności okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na Covid-19).

Aktualne informacje na temat przepisów wjazdowych, ambasady i formalności covidowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/egipt/idp

WYMAGANE DOKUMENTY:

Obywatele Polski podróżujący do Egiptu w celach turystycznych:

 

  • muszą posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty pozwrotu z Egiptu
  • muszą posiadać wizę turystyczną (cena 25 USD - ważna dla jednego wjazdu przez okres 30 dni), można ją kupić: na lotnisku w Egipcie - jest ona wklejana do paszportu, za pośrednictwem strony internetowej https://www.visa2egypt.gov.eg/eVisa/, składając wniosek w Ambasadzie Egiptu w Warszawie.

Osoby podróżujące do Sharm el Sheikh, które nie będą korzystać z dalszych wycieczek fakultatywnych, nie mają obowiązku wykupowania wizy. Wystarczy wtedy podbić pieczątkę w paszporcie, która uprawnia do 14-dniowego pobytu na półwyspie Synaj.